SELVITYSPYYNTÖ PAKOLAISTEN VASTAANOTTOON LIITTYEN

Janakkalan valtuusto on aikanaan tehnyt päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta.

Pakolaisten kuljettaminen kriisialueilta eri puolille maapalloa, esimerkiksi kiintiöpakolaisina, on auttamiskeinona taloudellisessa mielessä varsin kustannustehoton. Pakolaisten auttaminen korkean elintason maissa edes säällisiin elinolosuhteisiin on kustannuksiltaan tyypillisesti monikymmenkertaista autettua ihmistä kohden verrattuna pakolaisten lähialueilla tapahtuvaan auttamiseen. Myös kulttuurierot aiheuttavat monenlaisia haasteita. Korkeampien kustannusten ja kulttuurierojen lisäksi ihmisjoukkojen keinotekoinen siirtely ei ole poistanut pakolaisuuden juurisyitä. Janakkalakin on vastaanottanut pakolaisia kymmenisen vuotta, mutta tilanne maailmalla pakolaismäärien kasvamisen perusteella vain pahenee -täysin Janakkalasta riippumattomista syistä.

Hyväntekeväisyydessä ja varsinkin Janakkalan ulkopuolisten ongelmien ratkaisuyritysten kanssa olisi syytä olla pragmaattinen. Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus ovat avainsanat. Lisäksi pakolaisten vastaanotto ei edes ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Ihmiset, joiden huolenpidosta Janakkalan päättäjät ovat vastuussa, asuvat jo Janakkalassa. Janakkalan olisi ensisijaisesti syytä huolehtia riittävät palvelut omille asukkailleen mahdollisten ulkomaalaisten avuntarvitsijoiden sijasta.
On ymmärrettävää, että pakolaisten vastaanotto voi hivellä joidenkin janakkalalaisten luottamushenkilöiden itsetuntoa, mutta taloudellisesti hyvesignalointia pakolaisia vastaanottamalla ei voida perustella.

Valtio kompensoi kunnille pakolaisten aiheuttamia kustannuksia osittain. Kustannukset ovat mittavia. Myös janakkalalaiset ovat osa valtiota nimeltä Suomi. Mitkä tahansa valtion suorittamat korvaukset ovat pois myös meidän janakkalalaisten yhteisestä verokertymäresurssistamme. Pakolaisilla on monenlaisia erityisryhmien palvelutarvehaasteita. On huomioitava, että myös kuntataloudellisessa mielessä on hyvin riskialtista tuottaa valtion osa-aikaisesti maksamien kompensaatiotukien toivossa kuntaamme tuntemattoman ajan erityistukia tarvitsevia ulkomaalaisryhmiä.

Todistetusti henkilökohtaisen vainon kohteeksi joutunut ihminen eli pakolaisstatuksen saanut henkilö on taatusti traumatisoitunut. Mahdollinen väkivalta, kidutus, ympärillä leijunut kuoleman uhka, pakomatka sekä perheen ja läheisten kokemat tragediat jne. jättävät jälkensä. Pakolaisten koulutustaso on usein heikko, kielitaitoa ei ole ja heillä on enemmän terveydellisiä ja toimintakyvyllisiä haasteita. Listan ei ole tarkoitus olla kattava, vaan nostaa esiin osa poikkeuksellisen vakavista palvelutarvehaasteista. On selvää, että yksittäisten pakolaisten kohdalla Janakkala on parantanut heidän henkilökohtaista elämänlaatuaan. Yhtä selvää on myös se, että janakkalalaisten päättäjien olisi syytä pohtia keiden elämänlaadun parantamisesta he varsinaisesti ovat vastuussa.

Edellä mainituista syistä esitän valtuustoaloitteessa, että

a) valtuustolle selvitetään, mitkä pakolaisten vastaanottamisen kustannuksista Janakkalan palvelujärjestelmälle valtio korvaa täysimääräisesti sekä mitkä kustannukset jäävät korvaamatta osin tai kokonaan

b) valtuustolle selvitetään, mikä on monikulttuurisuusohjelmassa 2020 esitetty kymmenien kohtien toimenpidelistauksen toteuttamisen kustannus Janakkalalle

c) valtuustolle selvitetään kuntalaiskyselyn avulla kuntalaisten tahtotila jatkaa pakolaisten vastaanottoa Janakkalassa

Aloitteessa pyydettyjen selvitysten perusteella on viranhaltijoilla velvollisuus esittää tarvittaessa uutta linjausta valtuustolle pakolaisten vastaanottamisen jatkamisesta Janakkalaan.

Samuli Vesioja (ps.)
Marko Ojanen (ps.)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa