KUNTARAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ OPPILAAKSIOTTOALUEILLA.

VALTUUSTOALOITE 5.10.2020

Kuntastrategiassamme haluamme, että Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet. Painotamme myös elinvoimaisia kyliä. Kyseessä on arvovalinta. Taloudellisen tilanteen heikentyessä sekä väestöennusteiden ristipaineessa arvovalintamme vaatii puolustamista ennakoivin toimenpitein.

Kyläkoulut usein ovat pienempien kylien elinvoiman merkittävä ylläpitäjä. Kyläkoulun lopettaminen harvemmin on vetovoima- tai pitotekijä alueellaan. Monipuolisten asumismahdollisuuksien tarjoaminen maaseutumaisessa kunnassa oikeastaan vaatii asianmukaista kyläkouluverkkoa.

Ymmärrettävästi talous sanelee paljon, mutta kuntastrategiamme arvovalintamme mukaisesti on syytä ainakin yrittää säilyttää kyläkoulujemme elinkelpoisuus, kun siihen vielä on realistinen mahdollisuus. Erilaisissa taloussuunnitelmissa ja vieläkin pitemmälle menevissä ennakoinneissa on -syystä- otettu mukaan kyläkouluverkon kattavuus aiemmin määrittämillämme oppilasrajoilla. Jos emme tee mitään, kyläkoulut lopetetaan oppilaiden vähentyessä, jopa melko nopeassa aikataulussa.

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että Janakkalan kunta tekee ajankohtaisen ja asianmukaisen selvityksen naapurikuntiensa kanssa mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä oppilaaksiottamisissa yli kuntarajojen, siellä missä se olisi taloudellisesti järkevää sekä siten kyläkoulujen toimintaa turvaavaa, oppilasmäärien mahdollisesti noustessa. Lisäksi toivomme selvitystä siitä, olisiko joillakin vanhemmilla halukkuutta siirtää lapsiaan kyläkouluihin pienempiin ja siten oletusarvoisesti rauhallisempiin oppimisympäristöihin suurten oppilasmäärien koulukeskusten sijasta.

Perussuomalaisten Janakkalan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa