Kuntavaaliohjelma 2021

VASTUULLINEN TALOUDENPITO MAHDOLLISTAA INHIMILLISEN POLITIIKAN

Vastuussa kuntalaisille

Janakkalalainen kuntapoliitikko on päätöksistään ensisijaisesti vastuussa Janakkalassa asuville kuntalaisille. Perussuomalaisen politiikan ydin on tavallisen kuntalaisen edun ajaminen perussuomalaisten arvojen mukaisesti. Arvomme vaativat vähäosaisista huolehtimista, mutta yli varojen ei voi elää. Perussuomalaiset haluaa säilyttää Janakkalan kunnan itsenäisenä, sillä missäpä muualla tiedettäisiin paremmin, millaisia palveluja kuntaamme tarvitsemme. Pakotetut kuntaliitokset isompiin kuntiin tarkoittaa käytännössä aina palvelujen siirtymistä suurempien asumiskeskittymien läheisyyteen. Haluamme tehdä omissa asioissamme päätökset itse, omista lähtökohdistamme, kun vielä voimme. Itsenäisen kunnan talous on oltava kestävällä pohjalla.

Priorisointi on välttämätöntä

Palveluiden järjestäminen maksaa. Oikeudenmukaisuus on välttämätöntä, mutta samaan aikaan tärkeimpien palveluiden priorisointi on tarpeen. Näivettyminen ei saa olla vaihtoehto. Menoja on karsittava tai tuloja lisättävä, mieluiten molempia samanaikaisesti. Verorasitteen tai veroluonteisten maksujen nostaminen ei voi jatkua. Liiallisina ne vähentävät työnteon kannustavuutta. Näin ollen kuntakaan ei voi olla pöhöttynyt ja muuttumaton viranhaltijoiden saavutettujen etujen säilyttäjä. Rakenteellisia muutoksia on kyettävä tekemään kuntalaisille oleellisimmat palvelut priorisoiden. Työntekijöitä on kuunneltava, mutta kunnan työntekijöiden on ymmärrettävä, että myös eri alojen työnkuvat ovat murroksessa. Koronarajoitusten aikainen muutos etätyöpainoitteisuuteen on yksi esimerkki pakon edessä tapahtuvista nopeistakin muutoksista. Vain muutos on pysyvää.

Velkaa vain harkiten

Velkaantuminen on lykättyä verotusta, joten missään olosuhteissa ei tulevia sukupolvia kohtaan ole reilua velkaantua holtittomasti. Kunnan resursseihin nähden suurien investointien riskejä ja tarpeellisuutta onkin harkittava erityisen tarkasti eikä ns. käyttötalouden syömävelkaa parane ottaa ollenkaan. Koulut ja muu palveluinfra on suunniteltava tarkoituksenmukaisiksi, eikä hintalappu voi olla mitä tahansa. Minkäänlaiseen puuhasteluun ei ole valtioneuvoston velkaantumiskiihkosta tai ylimääräisistä kuntatuista huolimatta varaa. Janakkala on osa Suomea, eikä toisten siivellä eläminen velaksi voi jatkua loputtomasti. Jokaisen käytettävän euron vaikutukset tulee perustella ennakolta Janakkalassakin. Resurssien käytön vaikutusarviointia on oltava myös mahdollisissa ideologisissa tavoitteissa, kuten hiilijalanjäljen vähentämisessä tai humanitaarisen maahanmuuton vapaaehtoisessa tukemisessa. Janakkala ei voi olla verovaroja tuhlaava, kustannusvastuuton maailmanparannusyhteisö. Kaikki tuhlaten ja tehottomasti käytetyt eurot ovat pois omilta avuntarvitsijoiltamme.

Päättäjillä on vastuunsa

Aivan kuten luonnon suhteen jo ymmärretään, myös asuinympäristömme eli kunta on pystyttävä jättämään tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin me sen olemme itse saaneet. Yhdelläkään sukupolvella ei ole oikeutta tuhota kunnan elinkelpoisuutta tai muita vahvuuksia harkitsemattomilla päätöksillään.

Turvallisuutta ja luottamusta

Kuntalaisten hyvinvointi syntyy tavallisessa, turvallisessa arjessa. Turvallisuus onkin suuri valttimme, josta on syytä pitää kiinni. Turvallisuus on paljon muutakin kuin fyysisen uhan puutetta. Turvallisuus on usein sellainen luottamisen tunne, joka muodostuu yhteisöllisyydestä, välittämisestä ja uskosta asioiden hoitumiseen. Se on sellaisen luottamisen tunne, että kuntalainen tietää saavansa apua hädässä.

Jokainen taapero, koululainen, nuori, aikuinen tai ikäihminen on tärkeä. Pienelle lapselle turvallisuus on jaksavan vanhemman syli. Sairaalle ikäihmiselle turvallisuus on toteutunut aika lääkärille, jonka puhetta hän ymmärtää. Väsyneelle vanhemmalle turvallisuus on matalan kynnyksen perhepalvelujen toimivuus. Nuorille turvallisuutta tuo lämmin ajanviettopaikka, pyöräilijälle se on kevyen liikenteen väylien kunnollinen valaistus sekä kunnossapito, kenelle toiselle milloin mitäkin, oman tilanteensa mukaisesti. Turvallisuus on inhimillisyyttä.

Ketään ei jätetä

Unohtaa ei sovi syrjäytymisvaarassa olevia tai jo eri syistä syrjäytyneitäkään. Ketään ei saa jättää vaikeuksiensa tai sairauksiensa kanssa yksin, vaikka hän ei itse omaa palveluntarvetta enää ymmärtäisikään tai pysty palveluihin omatoimisesti hakeutumaan. Varsinkin erityisryhmien palvelut on pakko saada vähintään lain edellyttämälle tasolle. Ohjenuorana on syytä pitää sitä, että kaikessa inhimillisessä toiminnassa ongelmien ennaltaehkäisy on aina myös taloudellisesti järkevämpää kuin myöhemmät korjaavat toimenpiteet.

Elinvoimaa omilla päätöksillä

Janakkalan täytyy olla houkutteleva vaihtoehto uusille yrityksille ja asukkaille. Tonttimaan hinta ja saatavuus, erilaiset toimitilat sekä kunnan omistamien asuntojen vuokrataso on kunnan omin toimenpitein pidettävä kilpailukykyisinä. Eri alojen yrittäjien toiveita on kuunneltava. Kilpailutuksissa on vihdoin syytä katsoa ensin lähelle ja pilkkoa kilpailutukset riittävän pieniin osiin. Pienten kylien elinvoimaa on tuettava vähintään kyläkoulujen olemassaololla.

Ole osa ratkaisua

Oikeudenmukaisuus on myös sitä, että toisinaan kysyy itseltään, mitä voi itse tehdä ainaisen vaatimisen sijasta. Inhimillinen politiikka joskus velvoittaa, mutta usein myös oikeuttaa.

Kirjoitettu 6.5.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa